projekt „Chwytamy talenty! – program rozwoju uczniów z powiatu łęczyńskiego”.

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła” w partnerstwie z Sofia EuroInvest Magdalena Nowacka uzyskała dotację na realizację projektu „Chwytamy talenty! – program rozwoju uczniów z powiatu łęczyńskiego”.

Celem projektu jest wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów wśród 60 uczniów (38K, 22M) zamieszkujących wyłącznie : na terenie powiatu łęczyńskiego i/lub uczęszczających do szkół podstawowych (40 uczniów), liceów ogólnokształcących (20 uczniów) na obszarze powiatu łęczyńskiego w woj. Lubelskim, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Zajęcia realizowane będą w godzinach poza edukacją formalną, w salach dostosowanych do osób z niepełnosprawnością.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2023r – 31.07.2024r.

Wsparcie dla uczniów ze szkół podstawowych będzie obejmowało:

 • Zajęcia grupowe z j. angielskiego;
 • Zajęcia indywidualne z j. angielskiego;
 • Zajęcia indywidualne ze śpiewu;
 • Zajęcia indywidualne gry na skrzypcach;
 • Zajęcia grupowe nauki gry na gitarze;
 • Zajęcia indywidualne nauki z pływania;
 • Zajęcia grupowe nauki z pływania;
 • Zajęcia indywidualne z j. polskiego;
 • Zajęcia indywidualne z matematyki;
 • Grupowe warsztaty z robotyki.

Wsparcie dla uczniów z liceów ogólnokształcących będzie obejmowało:

 • Zajęcia grupowe z j. angielskiego;
 • Zajęcia indywidualne z j. angielskiego;
 • Zajęcia indywidualne z j. polskiego;
 • Zajęcia indywidualne z matematyki;

Efektem projektu będą rozwinięte umiejętności podstawowe:

 1. rozumienia i tworzenia informacji np. zdolność identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie, zdolność skutecznego

komunikowania się i porozumiewania się z innymi osobami, we właściwy i kreatywny sposób;

 • wielojęzyczności: zdolność do prawidłowego i skutecznego korzystania z różnych języków w celu porozumiewania się;
 • matematyczne – zdolność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji; zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia oraz prezentacji.

Biuro Projektu: Zofiówka 85 (sekretariat), 21-010 Zofiówka

Biuro Partnera Projektu: ul. Długa 5/79, 20-346 Lublin

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 232 412,50 PLN

Poniżej link do informacji na temat projektu w polskim języku migowym:

https://www.youtube.com/watch?v=D8B9LjXsPYw

AKTUALNOŚCI

12.12.2023r. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla 20 uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie łęczyńskim. Zapytanie ofertowe oraz załącznik nr 1 do pobrania poniżej.

Dokumenty Rekrutacyjne:

Skip to content